Fyll i fälten nedan och klicka på sänd för att godkänna din tillverkningsorder enligt ordererkännande.

Observera att leveranstiden kan komma att påverkas om godkännandet kommer in efter det datum som står på Er bekräftelse.
Tillverkningen kan Ej påbörjas förrän samtliga godkännande erhållits. Om godkännande på översända ritningar ej erhållits på angivet datum ansvarar ej N P Nilssons Trävaru AB för uppkomna leveransförseningar eller merkostnader.
Om godkännande från övriga berörda parter erfordras, förutsätter vi att detta inhämtas av Er.

Om du har anmärkningar eller ändringar som skall göras så fyll det i kommentarsfältet nedan.

Jag har läst igenom villkoren enligt nedan.
Ja - Genom att godkänna ritningarna intygar jag att jag har kontrollerat att antal, mått, lutning samt takfotsutförande stämmer mot beställningen. Detta godkännande fråntar inte NP Nilssons från konstruktionsansvar på takstolarna.