01 juli 2022

NP Nilssons Trävaru AB förvärvar Byggkomponenter i Klippan

Som ett led i att utöka vår kapacitet och vårt utbud så har NP Nilssons Trävaru AB förvärvat Byggkomponenter i Klippan.
Byggkomponenter har idag framför allt tillverkning av takstolar och väggelement. Verksamheten har drivits i egen regi sedan 2006 men är nu ett dotterbolag till NP Nilssons Trävaru AB.
Vi hälsar välkomna till våra nya kollegor!