SmartStomme

Färdigkapad stomme - vår nyaste produkt som vi kallar SmartStomme

SmartStomme är ett nytt och smart sätt att platsbygga väggar. Med vår tekniska kompetens och maskinutrustning har vi gjort det möjligt att tillverka färdigkapad stomme i platta paket för en effektiv byggprocess. Vi konstruerar, ritar, kapar, hakar och märker upp varje bit i väggstommen, för att sedan kunna leverera direkt till byggarbetsplatsen i platta inplastade paket. Färdiga fickfräsningar för varje regel i syll, lejd och stående reglar gör väggen till ett pussel. Till varje SmartStomme följer det med ritningar på varje vägg samt en montageplan.
Vi kan även tillverka SmartStommen med PEFC anspråk, vilket gör det möjligt att tillverka byggnader med de flesta miljöcertifieringar, t.ex. Svanen och Miljöbyggnad. Om detta är en önskan, behöver detta meddelas i din beställning.

Du kan alltid köpa till infästningspaket till dina SmartStommar, kontakta din Teknikcenter säljare.

2 1000X800
Fördelarna för dig som kund är:

Måttsatta ritningar vid byggstart med alla bitar uppmärkta
Snabb resning av stommen ger tätt hus med bättre fuktsäkerhet
Mindre behov av arbetskraft då allt är kapat
Färdigkapat innebär inget spill och ingen städning
Det bästa är att det är en träprodukt om byggherren skulle vilja ändra något sent i processen

Smart1 1000X800
Lämpliga projekt för SmartStommar:

Nyproduktion av villor
Större tillbyggnader. Minst 25 kvm
Garage, friggebodar, Attefallshus
Väggar som är för höga för transport i full prefab 

11 1000X800
Vad behövs för att kunna köpa SmartStomme?

• A-ritningar för bygglov med plan, sektion och fasad. Helst i DWG-format

• Finns det K-ritningar på huset tar vi gärna emot dem

• En huvudkonstruktör som tar hand om stabiliteten i byggnaden. Teknikcenter dimensionerar enbart vertikala laster

Underlag för beställning eller förfrågan finns här